Myšlienka

Vítajte na stránkach Myslienka.sk,

tento web sa zaoberá duševným vlastníctvom (intellectual property), a to z hľadiska jeho ochrany registráciou ochranných známok,  patentov (vynálezov), priemyslených vzorov, autorských práv, atd., ako aj z hľadiska jeho tvorby návrhom ochranných známok, názvov firiem a produktov, firemných log, názvov internetových domén (a ich registrácie), a samozrejme tiež poskytovaním rešeršov a znaleckých posudkov a ocenení v tejto oblasti. V odbore sme úspešne činní už niekoľko rokov.

Údaje tu uvedené nie sú a ani nemožu byť úplné. Majú len orientačný a informatívny charakter, a nemôžu nahradiť priamu konzultáciu odborníka. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za možné chybné rozhodnutia a hospodárske škody, ktoré by mohli vyplývať z nesprávneho použitia tu publikovaných údajov a prípadných nepresností v nich bez našej konzultácie.


© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.